KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP PHỤ KIỆN

Ngày 11/03/2024

  1. Thực hiện công việc lắp ráp Phụ kiện ô tô theo Lệnh phụ kiện.
  2. Nhận hàng từ kho phụ kiện, lắp đặt và theo dõi quá trình lắp đặt (nếu có thợ ngoài vào làm việc tại Công ty).
  3. Kiểm tra, chuyển Lệnh phụ kiện lên cho Nhân viên tư vấn Phụ kiện bảo hiểm thanh toán tiền.
  4. Quản lý, theo dõi thợ ngoài (đồng phục, hàng hoá, vệ sinh...)
  5. Quản lý khoang lắp đặt phụ kiện.
  6. Hỗ trợ Nhân viên tư vấn Phụ kiện bảo hiểm để quản lý kho Nội thất, nhập xuất Phụ kiện đảm bảo chính xác kịp thời.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Ban giám đốc phân công.

Chia sẻ bài viết

Tin Tức Liên Quan

Ngày 16/04/2024

TOYOTA HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG THÁNG 4 2024

Để đáp ứng sự phát triển ngày càng lớn mạnh, Toyota Hà Đông có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vào vị trí sau: TVBH, HCNS, Kế Toán Thuế, KTV làm đẹp xe

Ngày 11/03/2024

TƯ VẤN BÁN HÀNG

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Ngày 11/03/2024

kỹ thuật viên sơn

KỸ THUẬT VIÊN SƠN